________________  Palindrom's WWW site ___

___  Strona Marcina Szczurowskiego _______________________Powrt

Materiay od prof. Radosza
i paru studentw2004-04-02 oddz_prom_z_mat.doc Oddziaywanie promieniowania z materi
2004-04-02 operatory pomiaru.doc Pomiary kwantowe
2004-04-17 dekoherencja.zip J/w spakowane ZIP'em
2004-05-22 inf_kwant_1 diagon_2.doc Diagonalizacja (W = UV)
2004-05-28 komunikacja_kwantowa.zip Sieci kwantowe
2004-06-12 stany_koherentne.doc Stany koherentne


Powrt